Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Μάρκογλου Μαρία (7232) και Ήλια Βόσνου (7496) στα πλαίσια του μαθήματος "(Γ03Σ06) Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον ", κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με επόπτη καθηγητή τον Δρ. Μιχάλη Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επόμενη σελίδα
Προηγούμενη σελίδα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License