Προεκτάσεις

Το θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους αποτελεί ένα καθημερινό πρόβλημα, καθώς οι νέοι πλέον χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο στη ζωή τους. Η εύκολη πρόσβαση καθώς και η εύκολη απόκτηση των συσκευών, με τις οποίες μπορούν να «σερφάρουν» στο διαδίκτυο τους καθιστούν καθημερνά ευάλωτους. Γι’ αυτό και σκοπός του εν λόγω WikiQuESD είναι να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν μέσα από δραστηριότητες αλλά και δράσεις για το τι μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο στη ζωή τους, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει σ’ αυτούς αν δεν προσέξουν στη χρήση του καθώς και τους κινδύνους που παραμονεύουν στο διαδίκτυο, τους οποίους οι ίδιοι να μην αντιλαμβάνονταν, και γνωρίζοντας τους να μπορούν να τους αντιμετωπίσουν, να τους προλάβουν και να τους αποφύγουν. Ανακαλύπτοντας τις πληροφορίες αυτές, οι μαθητές θα επανεξετάσουν τις ήδη γνώσεις τους και θα οικοδομήσουν την καινούρια τους γνώση καθώς και θα διαμορφώσουν τη νέα τους στάση και αντιμετώπιση απέναντι στη χρήση του διαδικτύου.
Η διδακτική αυτή προσέγγιση απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ Δημοτικού με γνωστικό αντικείμενο το μάθημα της Γλώσσας. Όσον αφορά τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος προτείνουμε, επιπλέον, τα εξής:
• Θα μπορούσαμε να προβούμε σε δραματοποιήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής.
• Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο οικολογικά το διαδίκτυο.
• Ως προς το μάθημα των μαθηματικών θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα και ασκήσεις που να έχουν σχέση με το θέμα μας.
Η παραπάνω διαδικασία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με την ένταξη περισσότερο βιωματικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. εκπαιδευτική εκδρομή σε ενημερωτική ημερίδα για το διαδίκτυο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε και η δημιουργία αφίσας ή φυλλαδίου από τους μαθητές με θέμα «Επιπτώσεις του διαδικτύου στους νέους» δίνοντας τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν συγκεντρωτικά τις γνώσεις που κατέκτησαν στο κοινό.
Επίσης θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και να απευθυνθούν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να τα δημοσιεύσουν είτε φτιάχνοντας μια αφίσα, ένα φυλλάδιο, είτε μέσω τις σχολικής εφημερίδας, αν υπάρχει, στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα κατακτήσουν ευκολότερα τους επιδιωκόμενους στόχους, μιας και συμμετέχουν ενεργά και δυναμικά στην όλη μαθησιακή διαδικασία.

images%20%285%29gf.jpg

Επόμενη σελίδα
Προηγούμενη σελίδα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License