Συλλογιστική ανάδραση
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B122.png
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B123.png
%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B124.png

- Συμπληρώστε έναν εννοιολογικό χάρτη που αφορά το διαδίκτυο και τη χρήση του, με τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει σχετικά. Για να τον βρείτε πατήστε εδώ.

- Στη συνέχεια Πατήστε εδώ για να απαντήσετε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

- Τέλος μπορείτε να ετοιμάσετε ένα θεατρικό, το οποίο να σχετίζεται μ' αυτά που μάθατε για το διαδίκτυο και να το παρουσιάσετε στο σχολείο σας

Επόμενη σελίδα
Προηγούμενη σελίδα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License